Pobierz program Fiery® Command WorkStation® 7.0

Oprogramowanie Fiery® Command WorkStation® centralizuje zarządzanie zadaniami, łączy się ze wszystkimi serwerami Fiery w sieci i pozwala szybko uzyskać optymalne wyniki w celu zwiększenia wydajności. Intuicyjny interfejs ułatwia wykonywanie złożonych zadań, niezależnie od doświadczenia operatora, zaś elastyczne oprogramowanie dostosowuje się do każdego środowiska.

Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed kontynuacją:

Ta wersja programu Fiery Command WorkStation łączy się z serwerami Fiery z zainstalowanym oprogramowaniem FS200/FS200 Pro lub nowszym, a także Fiery XF 7 lub nowszym. Jest kompatybilna z systemami operacyjnymi macOS® 10.15 i nowszymi oraz Microsoft®  Windows® 10 (64‑bit) i nowszymi, a także Microsoft Windows Server 2016 (64‑bit), 2019 oraz 2022.

Jeśli chcesz połączyć się z wcześniejszą wersją systemu Fiery lub przeprowadzić instalację na starszym systemie operacyjnym, przejdź na stronę Poprzednie wersje, aby znaleźć właściwą dla swojego środowiska wersję programu Fiery Command WorkStation.

Jeśli korzystasz z szybkiej atramentowej maszyny drukarskiej, nie pobieraj tej wersji oprogramowania. Skontaktuj się z producentem maszyny i poproś o informacje dotyczące uaktualniania swojej wersji programu Fiery Command WorkStation.

Dowiedz się więcej na temat obsługiwanych wersji systemu Fiery

Dowiedz się więcej na temat wymagań systemowych

Powrót do strony programu Fiery Command WorkStation.

Pobieranie programu Fiery Command WorkStation

×


Instalacja na serwerze Fiery niepołączonym z Internetem.

1. Skopiuj oprogramowanie Fiery Command WorkStation Package na serwer Fiery. Zalecamy skopiowanie pliku na partycję E: lub J:, ponieważ partycje te zazwyczaj dysponują dużą ilością pamięci dyskowej.
2. Kliknij dwukrotnie plik z pakietem oprogramowania.
3. Pakiet zostanie rozpakowany do folderu o nazwie odpowiadającej wersji oprogramowania. Folder może mieć nazwę np. CWSPackage65.
4. Przejdź do tego folderu, a następnie do podfolderu „Windows_User_SW”.
5. Kliknij dwukrotnie plik MasterInstaller.exe. Rozpocznie się proces instalacji.